Biodynamische Cranio

Het Biodynamisch Craniosacrale model

Leven drukt zich uit als beweging en ritme. In het menselijk lichaam bewegen alle cellen op een subtiele manier samen in de ritmische golven van de lichaamsvloeistoffen. De studie van deze ritmes begon zo’n 100 jaar geleden. Na jaren van studie ontstond de  theorie dat deze ritmes door een levenskracht in de vloeistoffen gegenereerd worden. Men noemde dit de Breath of Life (ademhaling van het leven, red.), en het laagste en meest stabiele ritme noemt men Primary Respiration (primaire ademhaling).

Zoals het oog van de storm, is beweging georiënteerd rond om een kern van stilte. Door studie van het menselijke embryo, hebben onderzoekers ontdekt dat alle groei en geordende beweging in de vloeistoffen gerelateerd is aan een centrum van stilte. Rondom deze stilte leidt Primary Respiration de vorming van het embryo en doet dit ons hele verdere leven om een normale balans houden in de structuur en functie van ons lichaam.

Wanneer Primary Respiration volledig uitgedrukt wordt,en in balans is met andere belangrijke vloeistofsystemen in het lichaam, ervaart men een gevoel van heelheid en welzijn. De behandelaar begint de sessie met het waarnemen van het ritme van Primary Respiration  en gaat met zijn/haar aandacht naar een gevoel van aanwezigheid en rust.

Zich oriënterend op het laagste ritme, rustend in stilte, kan hij of zij zich afstemmen op de subtiele beweging in het lichaam van de cliënt. Wanneer de behandelaar verstoringen waarneemt in de verschillende vloeistofritmes, zal hij/zij trachten de onderliggende 'traumapatronen' weer op empatische/therapeutische wijze terug  brengen naar een normaal ritme.

De behandelaar raakt subtiel posities aan die het Cranio Sacraal systeem beïnvloeden. In tegenstelling tot andere vormen van Craniosacraal therapie die zich focussen op het hoofd, werkt een BCST sessie met het hele lichaam. De behandelaar heeft gedurende iedere positie een licht ondersteunend contact met het lichaam. Wederzijds vertrouwen is van wezenlijk belang. Het natuurlijk zelfhelende vermogen wordt gestimuleerd, waardoor de aanwezigheid van alledaags fysiek goed voelen wordt vergroot.