Nieuws

 Mijn diploma hbo medische/psychosociale basiskennis voldoet aan de laatste Plato normen . Voldoet men niet aan de eisen  dan krijgt de cliënt geen vergoeding meer van de zorgverzekeraars.

Complementaire therapieën  die in aanmerking willen komen voor vergoeding door zorgverzekeraars, moeten beschikken over medische en/ of psychosociale basiskennis op hbo-niveau.

De zorgverzekeraars hebben geëist dat iedereen moet voldoen aan de nieuwste ‘Plato ‘normen voor/van 2017,

 De vijf hebben PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden opdracht gegeven om gedetailleerde opleidingseisen op te stellen. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) gaat de basisopleidingen in de alternatieve zorg aan deze opleidingseisen toetsen.

De door PLATO geformuleerde eindtermen – zo staat in een document van het Leidse instituut – moeten ertoe bijdragen dat er voor alle beroepsgroepen in de complementaire zorg ‘een eenduidig minimumniveau aan psychosociale en medische basiskennis wordt vastgesteld’. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de zorgverleners beschikken ‘over een diploma of certificaat van een relevante beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de complementaire zorg en beschikken over psychosociale en/of medische basiskennis op hbo-niveau. Bovendien moeten zorgverleners lid zijn van een koepelorganisatie of beroepsvereniging die erkend is door de zorgverzekeraar(s).’

Volgens de vijf zorgverzekeraars bestond tot voor kort veel onduidelijkheid over het niveau van de complementaire opleidingen. Zij zeggen nu het voortouw te hebben genomen voor landelijke opleidingseisen ‘om zo de kwaliteit en patiënt/client veiligheid van de complementaire zorg te verbeteren’. 

www.medischcontact.nl